NYT TARVITSEMME APUA / NU BEHÖVER VI HJÄLP

Hei Sibben jäsen.

Eilen pidetyssä osuuskunnan kokouksessa hallitukselle annettiin lupa edetä vesi- ja viemäriverkostomme kanssa.

NYT TARVITSEMME APUA!
Löytyykö jäsenjoukostamme juristia, jolla olisi intoa osallistua työskentelyyn hallituksen rinnalla turvaamassa osuuskuntamme edut sopimusneuvotteluissa ja sopimuksissa.

Tehtävä on luonnollisesti luottamustehtävä, josta osuuskunnalla ei ole mahdollisuutta maksaa. Palkkio tulee juoksevan veden muodossa projektimme onnistuessa.

Yhteydenotot hallituksen puheenjohtajaan, Henrik Nystén 040 183 2328, henrik.nysten@welho.com

Hallitus

————————————————————

Bästa medlemmar i vattenandelslaget

På andelslagsmötet i går fick styrelsen fullmakter att fortsätta förberedelserna för vårt vatten- och avloppsnät.

NU BEHÖVER VI HJÄLP
Finns det i vår medlemskrets en jurist, som har intresse av att delta i arbetet tillsammans med styrelsen för att garantera andelslagets intressen i förhandlingar och avtal?

Det är naturligtvis frågan om en oavlönad förtroendeuppgift. Belöningen kommer i form av rinnande vatten då vårt projekt lyckas.

Kontakta gärna styrelsen ordförande Henrik Nystén, 040 183 2328, henrik.nysten@welho.com

Styrelsen