Hankeemme etenee

Lähiaikoina otetaan jälleen muutama askel kohti hankkeemme toteutumista.

• Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt osuuskunnan uudet säännöt, jotka ovat nähtävillä osuuskunnan nettisivuilla,
• Toukokuun 1. viikolla lähtee tarjouspyyntö putkilinjan varsinaisesta rakennustyöstä usealle urakoitsijalle. Jos jäsenillä on antaa hallitukselle hyviä vinkkejä potentiaalisista rakentajista, otetaan ne ilolla vastaan,
• Alustavat keskustelut Sipoon kunnan kanssa mahdollisesta takauksesta osuuskunnan lainalle on käyty. Esittelemme hankkeemme kunnan päättäjille 21.5, jonka jälkeen takausasiaa käsitellään kunnanhallituksessa. Tavoitteena on, että kunnanvaltuusto, kesäkuun kokouksessaan, myöntää kunnan takauksen osuuskunnan lainalle,
• Sipoon kanssa jatketaan neuvotteluja sekä kunnan kiinteistöjen käyttämisestä pumppaamojen ja putkilinjan rakentamiseen, että putkilinjan vaikutuksista ympäristöön ja mahdollisesta ympäristöluvasta,
• Osuuskunnan vuosikokous pidetään Gumbo- talolla 15.6. Tavanomaisten vuosikokousasioiden lisäksi kokouksessa on tarkoitus päättää rakennustöiden aloittamisesta. Kokouskutsu lähetetään vielä erikseen sääntöjen mukaisesti.
• Mikäli päätös rakentamisesta tehdään suunnitellusti, tullaan jokaisella kiinteistöllä, jonka kautta putkilinja rakennetaan, suorittamaan katselmus yhdessä omistajien kanssa kesä-elokuun aikana. Tarkoitus on silloin sopia putkien yksityiskohtaisesta linjauksesta. Vuosikokouksessa käsitellään myös tätä asiaa.

Hyvää kevään jatkoa

Hallitus