VUOSIKOKOUS 15.5.2022

KOKOUSKUTSU

Sibbe vesihuolto-osuuskunnan jäsenet kutsutaan täten osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen 15.5.2022 klo 17.00 Gumbostrandissa osoitteessa Gumbontie 222 (Gumbo-talo).

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§ edellyttämät asiat.

Varsinaisen kokouksen jälkeen hallitus antaa selvityksen hankkeen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä ml . talousnäkymät.

Tervetuloa osuuskuntakokoukseen.

Hallitus

MÖTESKALLELSE

Medlemmarna i Sibbe vattenservice andelslag kallas härmed till ordinarie andelsmöte den 15.5.2022 kl. 17.00 i Gumbostrand, Gumbovägen 222 (Gumbo huset).

På mötet behandlas de i stadgarnas §12 nämnda frågorna.

Efter ordinarie andelsmöte ger styrelsen en redogörelse över projektets nuläge och framtidsutsikter.

Välkommen på ordinarie andelsmöte.

Styrelsen