VUOSIKOKOUSKUTSU

Sibbe vesihuolto-osuuskunta
Sibbe vattenservice andelslag

14.9.2021

KOKOUSKUTSU

Sibbe vesihuolto-osuuskunnan jäsenet kutsutaan täten osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen 26.9.2021 klo 18.00 Gumbostrandissa osoitteessa Gumbontie 222 (Gumbo-talo).

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§ edellyttämät asiat.

Kokouksessa hallitus antaa selvityksen hankkeen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä
ml . talousnäkymät.

Kokousasiakirjat ovat nähtävillä osuuskunnan kotisivuilla.

Ilmoittaudu kokoukseen osoitteessa info@sibbe-coop.fi, niin saat linkin, jolla pääset näkemään kokousasiakirjat.

Hallitus


MÖTESKALLELSE

Medlemmarna i Sibbe vattenservice andelslag kallas härmed till ordinarie andelsmöte
den 26.9.2021 kl. 18.00 i Gumbostrand, Gumbovägen 222 (Gumbo huset).

På mötet behandlas de i stadgarnas §12 nämnda frågorna.

På mötet ger styrelsen en redogörelse över projektets nuläge och framtidsutsikter.

Mötesdokumenten finns till påseende på andelslagets hemsidor.

Anmäl dig till mötet på adressen info@sibbe-coop.fi så får du en länk, med hjälp av vilken du kan se möteshandlingarna.

Styrelsen