Vesi- ja viemäriverkoston käyttöönoton ohjeet

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 26.9.2021 annettiin ohjeet osakkaille verkoston käyttöönotosta.

Kertauksena todetaan, että seuraavien toimenpiteiden on tapahduttava aikajärjestyksessä:

 1. Hallitus ilmoittaa osakkaalle, että hänen osaltaan osuuskunnan vesi- ja viemäriverkko on käytettävissä. Perusmaksun laskutus aloitetaan seuraavan kuukauden alusta, kuitenkin aikaisintaan 1.1.2022.
 2. Osakas ilmoittaa Robert Lindströmille, milloin hänellä itsellään on valmius ottaa järjestelmä käyttöön. Ilmoitus edellyttää, että:
  • Kiinteistöpumpun kaivoon on asennettu pumppuun kuuluva ja osuuskunnan toimittama sähkökeskus ja keskus on liitetty sähköverkkoon
  • Liitettävän kiinteistön jätevedet ohjautuvat kiinteistöpumpun kaivoon
  • Kiinteistö on liitetty raakavesilinjaan ja osuuskunnan toimittama vesimittari on kytketty

Muun kun osuuskunnan toimittaman raakaveden pohjalta syntyneen jäteveden (esim. kaivovesi ja sadevesi) johtaminen viemäriin on ehdottomasti kielletty.

 1. Robert Lindström huolehtii siitä, että
  • kiinteistöpumppu asennetaan ja koekäytetään
  • osakkaalle ilmoitetaan työn valmistumisesta,
 1. Ilmoituksen jälkeen osakas voi ottaa vesi- ja viemärilinjaston käyttöön

OHJE PDF-MUODOSSA LADATTAVISSA TÄSTÄ