KEVÄÄN 2021 TIEDOTE

Hyvät osuuskunnan jäsenet

Hankkeemme etenee jonkun verran aikataulusta myöhässä. Suurin syy tähän on urakoitsijan, pandemiasta johtuneet, vaikeudet saada työvoimaa viime syksyn kuluessa.

Hankkeen aikataulu näyttää nyt tällaiselta:
Huhti-toukokuu
Kiinteistöpumppujen ja linjapumppaamojen asennus Söderkullalandetissa

Toukokuun viimeinen viikko
Linjaston yhdistäminen kunnan verkkoon Råkilassa
Kesäkuun alku
Linjaston huuhtelu, painekokeet ja veden laadun varmistus
Juhannukseen mennessä
Linjaston käyttöönotto Söderkullalandetissa
Heinäkuusta alkaen
Rakennustyöt jatkuvat Prästholmen-Björkholmen-Röysö

Linjasto otetaan käyttöön saari kerrallaan.

Röysö valmis arviolta syyskuun loppuun mennessä.

Syksyllä Rakennustyöt jatkuvat Takvedaholmen ja Norrkullalandet.

Osuuskunta laskuttaa jäsenten tonttiosuuksien rakentamiskustannukset lähiaikoina. Jos rakentamisessa ei käytetä runkoverkon urakoitsijaa, hyvitetään liittymismaksusta 1300€.

Kiinteistöpumppu asennuksineen ja koekäyttöineen sisältyy siis liittymismaksuun.

Liittymän hankkinut jäsen vastaa tonttihaaran ja rakennusten sisäisestä verkosta. Tonttihaara voidaan ottaa käyttöön vasta kun runkoverkko on hyväksytty käyttöön ja veden laatu on todettu vaatimukset täyttäväksi.

Vuosikokous pidetään kesän aikana, kokoontumisrajoituksista riippuen, joko etänä tai kokoontumalla Gumbostrandiin.

Hyvää alkavaa kesää

Hallitus