KOKOUSKUTSU 29.8.2020

Vesiosuuskunta Sibbe-Coop jäsenet kutsutaan osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen 29.8.2020 klo 14.00 Gumbo-talon liikuntasalissa Sipoon Gumbostrandissa, osoitteessa Gumbontie 222, 01150 Söderkulla.

Kokouksen esityslista on seuraava:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina;
2. Todetaan, onko kokous kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muuten laillinen;
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
4. Esitetään hallituksen vuosikertomus sekä tilinpäätös ja tarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta;
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä;
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot;
9. Päätetään osuuden merkintähinta ja eronneille tai erotetuille jäsenille palautettavan osuuden osa;
10. Päätetään sellaisten jäsenten mahdollisesta erottamisesta, jotka eivät ole hankkineet osuuskunnalta liittymää, tai valtuutetaan osuuskunnan hallitus päättämään asiasta;
11. Päätetään vesi-, ja perusmaksun suuruus;
12. Esitetään selvitys hankkeen nykytilasta, jatkotyön aikataulusta ja päätetään Norkullalandetin linjauksen mahdollisesta muuttamisesta sekä Simsalön linjauksen mahdollisesta toteuttamisesta;
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet ja mahdolliset varajäsenet hallitukseen;
14. Valitaan toistaiseksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle
toiminnantarkastajan sijainen.
15. Käsitellään muut mahdolliset asiat
16. Päätetään kokous

Materiaali koskien esityslistan kohtia 4, 9,10,11, 12 ja 13 sekä päivitetty linjastokartta löytyvät alla olevista linkeistä.

Kokouksessa noudatetaan COVID-19 turvallisuusmääräyksiä.
Oireisena ei saa osallistua, kokouksessa pidetään turvavälit, käsidesiä ja maskeja on saatavilla ilmoittautumisen yhteydessä.
Jos Corona-tilanne ei mahdollista kokouksen pitämistä suunnitelulla tavalla, jäseniä kehotetaan osallistumaan TEAMS:n kautta. Tästä ilmoitetaan erikseen.

Varautukaa todistamaan henkilöllisyytenne.

Tervetuloa

Hallitus

KOKOUSMATERIAALIT:

KOKOUSKUTSU

TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS

TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

KUSTANNUSARVIO

HANKKEEN NYKYTILA

ERONNEIDEN OSUUSMAKSUN PALAUTUS

VESIMAKSUT

LINJAKARTTA