KESÄKUUN TIEDOTE

Hyvä osuuskunnan jäsen

Vesi- ja viemärilinjastomme rakentaminen etenee suunnitelmien mukaan.
Tässä muutama ajankohtainen tieto hankkeessa:

  1. Runkolinja Söderkullalandetissa valmistuu kahden viikon kuluessa. Sen jälkeen alkaa vesialitusten rakentaminen. Niiden valmistumiseen kuluu arviolta kaksi kuukautta, jonka jälkeen asennetaan kiinteistöpumput Söderkullalandetiin. Tämän jälkeen jatkuu runkolinjan rakennustyöt Takvedaholmenissa, Björkholmenissa ja Röysössä sekä Sandholmenissa.
  2. Liittyjä vastaa tonttiliittymän ja rakennusten sisällä tehtävistä töistä pl., että osuuskunta hankkii ja asentaa kiinteistöpumpun. Töiden vastuujakoa ja pumpun asentamista kuvaavaa materiaalia on tämän viestin liitteenä.
  3. Mikäli liittyjä asennuttaa kiinteistölleen vesiklosetin, tarvitaan poikkeuslupa osayleiskaavan määräyksestä. Tämä tapahtuu anomalla toimenpiteelle rakennuslupa, johon on liitettävä piirustukset sekä naapureiden kuulemista vahvistava lomake täytettynä. Lupa haetaan Lupapiste-sovelluksesta (https://www.lupapiste.fi). Mikäli vesiklosettia ei asenneta, riittää ilmeisesti toimenpidelupa. Kyselyistä huolimatta kunta ei ole tätä vahvistanut.
  4. Osuuskunnan vuosikokous pidetään, nykyisestä tilanteesta johtuen, myöhemmin ilmoitettavan ajankohtana heinä-elokuussa. Sääntöjen mukaan se tulisi pitää ennen kesäkuun loppua.

Kokoukseen lähetetään luonnollisesti kutsu erikseen.

Tästä linkistä saattte ladattua jäsenten infopaketin zip-pakattuna:
http://sibbe-coop.fi/wp-content/uploads/2020/05/JASENINFO.zip

Alla on tietoja kokouksen lykkäämisen mahdollistavasta laista.

Hallituksen esitys yhteisöjen, mm. osuuskuntien kokouksia koskevista poikkeussäännöksistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi (HE 45/2020) hyväksyttiin eduskunnassa 24.huhtikuuta. Laki tulee voimaan 1.toukokuuta 2020.

Lain keskeiset määräykset ovat:

*Varsinainen osuuskunnan/edustajiston kokous on pidettävä viimeistään 30.9.2020
*Hallitus voi päättää, että jäsen voi osallistua kokoukseen etänä joko postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka se on säännöissä kielletty.
*Jäsenen, myös edustajiston jäsenen, voi käyttää asiamiestä Edustajiston jäsenen asiamiehenä voi toimia vain toinen edustajiston jäsen.
*Asiamies voi edustaa enintään kolmea jäsentä tai edustajiston jäsentä
*Yksi asiamies voi äänestää kokouksessa korkeintaan kymmenellä prosentilla kokouksessa annetuista äänistä
*Hallitus voi päättää, että asiamies voi edustaa useampaa kuin kolmea jäsentä.
Jos sääntöjen mukaan asiamies voi edustaa useampaa jäsentä tai käyttää suurempaa äänivaltaa, noudatetaan sääntöjen määräystä.
*Hallitus voi päättää pakollisesta ennakkoilmoittautumisesta, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta.
*Poikkeuslain määräyksiä sovelletaan 1.5. – 30.9. välisenä aikana pidettäviin osuuskunnan ja edustajiston kokouksiin. Kokouskutsu on voitu lähettää jo ennen lain voimaantuloa.

Kokousta lykätään siitäkin syystä, että hallitus haluaa, ennen kokousta, selvittää Norrkullalandetin ja Kråkön linjaston toteuttamisvaihtoehdot. Mikäli hallitus päättää esittää linjauksen muuttamista, käsitellään myös se asia vuosikokouksessa ja vältytään näin toisen kokouksen pitämiseltä.

Toivotamme jäsenille kaikesta huolimatta hyvää kesää

Hallitus