Helmikuun tiedote

Hei Sibbe-vesihuolto-osuuskunnan jäsen,

tässä helmikuun jäsentiedote. Kiitos kaikille ensimmäisen maksuerän suorituksesta.

Osuuskunta on suorittanut urakoitsijalle ensimmäisen suorituksen hyvin edenneistä töistä. Runkoputkemme on edennyt syvälle Söderkullalandetia ja rakennustyö on paremmassa vauhdissa kuin syksyllä oletimme – kiitos eurooppalaisen talven.

Olemme käyneet keskusteluja verkoston laajentamisesta Norrkullalandetin mökkikylälle asti sen jälkeen kun putki on saavuttanut Sandholmenin ja kytketty koko osuudeltaan käyttöön.

Nyt tuli puskista tietoomme, että mökkikylän kupeeseen on kaavoitettu 10 mökkitonttia ja kylän itäpuolelle on kunta suunnitellut saaristomuseota, leirikoulua ja huoltorakennusta.

Nämä yhdistettynä mökkikylän tarpeisiin aiheuttavat aikalisän tämän laajennusosan suhteen. Järkeväähän olisi ollut kertoa osuuskunnallemme asiasta jo viime kesänä, kun suunniteltavat kiinteistöt ovat olleet kaavoittajan ja muiden asianosaisten tiedossa. Hallitus on asiasta nyt tietoinen ja toimimme vesihuolto-osuuskunnan etujen mukaisesti tässä asiassa.

 

Olemme saaneet jäseneltä muutamia mieltä askarruttavia kysymyksiä, joihin vastaamme seuraavaksi.

1. Mikä on täsmällinen rakennus-ja asennustöiden vastuuraja Sibbe-Coopin ja jäsenen välillä?

Urakkaraja kulkee runkoputken ja kiinteistöliittymän haarakohdassa takaiskuventtiilin jälkeen runkoputkesta katsottuna.

2. Kuuluuko runkoputken ja pumpun välisen osan kaivuu ja tasoitus Sibbe-Coopille vai jäsenelle?.

Jäsenelle kuuluu koko kiinteistöliittymän kaivuu ja putkien asennus. Osuuskunnalle kuuluu vain kiinteistöpumpun hankinta ja asennus.

3. Kenelle kuuluu vesimittarin hankinta ja asennus?

Vesimittari, samoin kun kiinteistöpumppu, kuuluu liittymän hintaan, mutta on osuuskunnan omaisuutta. Muussa tapauksessa sen hankintahinnasta ei voisi vähentää alvia. Mittarin hankkii ja asentaa osuuskunta. Asennuksen jälkeen mittari on jäsenen hoitovastuulla.

4. Koska osuuskunnan vastuulle kuuluvat liitoskohdat ovat käytettävissä, jotta jäsen voi aloittaa oman osuutensa?

Liitoskohdat ovat valmiita, kun runkoputken rakennustyöt ovat ohittaneet kiinteistön. Kiinteistöliittymän rakentaminen voidaan aloittaa, kun kiinteistöpumpun sijainnista on sovittu osuuskunnan kanssa.

5. Milloin urakoitsija kaivaa, sijoittaa paikoilleen ja tasoittaa talokohtaisen pumpun?

Kun runkoputki Söderkullalandetissa on rakennettu valmiiksi, koeponnistettu ja vesialitukset koko hankkeessa ovat valmiita. Koeponnistus tehdään saari kerrallaan. Söderkullalandetissa kiinteistöpumput asennetaan näillä näkymin kesä-heinäkuussa.

6. Suorittaako urakoitsija tasoituksen pumpun paikoilleen asetusvaiheessa vai vasta sen jälkeen, kun jäsenen toimesta on suoritettu käyttöönottoon tarpeelliset liitännät?

Urakoitsija asentaa kiinteistöpumpun ja viimeistelee asennuksen jäsenen kanssa sovittavalla tavalla ja aikana. Työstä tulee monimutkaisempi, jos siihen osallistuu kaksi urakoitsijaa.

7. Koska vesi- ja viemäri voidaan saada käyttöön? Rakennetaanko runkoputki ensin kokonaan vai voidaanko vesi ja viemäri saada käyttöön talokohtaisesti runkoputken rakentamisen aikana?

Talokohtaisesti vesi- ja viemäripalveluja ei voi saada käyttöön. Runkoputki Söderkullalandetissa ja kaikki hankkeen vesialitukset rakennetaan valmiiksi ennen kesää. Näin on meneteltävä, koska vesialitusluvat vanhenevat lokakuussa. Tämän jälkeen, tehdään koeponnistus, asennetaan kiinteistöpumput ja vesi- ja viemäri voidaan saada käyttöön Söderkullalandetissa kesän aikana..

8. Suorittaako Sibbe-Coop kompensaation, jos pumpun kaivaminen ja tasoitus suoritetaan jäsenen toimesta ja kustannuksella? Mikä olisi kompensaation määrittämisperuste ja suuruus?

Kompensaatio maksetaan ja se on 1300 €, joka on osuuskunnan työstä saama sitova tarjous. Käytännössä hyvitys on helpointa tehdä vähentämällä hyvityssumma viimeisestä maksuerästä. Järjestelyn edellytys on, että osuuskunnan edustajalla on mahdollisuus valvoa työtä.

Kiitos hyvistä kysymyksistä. Pyrimme päivittämään tietoja ja kuvia työn etenemisestä www-sivullemme ja Facebookkiin.