VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Sibbe-Coop vesihuolto-osuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous pidettiin Gumbontalolla 24.8.2019 klo 13.00 alkaen.

Kokouksen tarkoituksena oli käynnistää vesi- ja viemäriverkoston rakennustyöt suunnitellussa laajudessaan, jos osuuskunta on saanut kustannuslaskennassa käytetyn 110 liittymäsopimuksen määrän kasaan. Kokouksen jälkeen liittymäsopimuksen allekirjoittaneita jäseniämme oli 77 kpl. Tästä johtuen hallitus ei voi vielä käynnistää rakennustöitä suunnitellusti.

Kokous velvoitti yksimielisesti hallitusta edistämään hankkeen toteutumista ottamalla puhelimitse yhteyttä kaikkiin niihin osuuskunnan jäseniin, jotka eivät ole ilmoittaneet hankkivansa vesi- ja viemäriliittymää saadaksemme heidät mukaan mahdollistamaan verkostomme rakemtamisen.

Liittymisehtoja täsmennetään siten, että liittymismaksu tulee olemaan 20% alkuperäistä korkeampi, mikäli liittyminen tapahtuu hankkeen käynnistymisen jälkeen. Liittymisvaihtoehtoihin lisätään ”varaus”, jonka hinta on 50% liittymän hinnasta. Loppuosa maksetaan liittymän käyttöönoton yhteydessä.

Liittyville tullaan tarjoamaan valmista rahoituspakettia, joka mahdollistaa kustannuksen jakamisen usealle vuodelle.

Lisäksi hallitus velvoitettiin tutkimaan mahdollisuutta toteuttaa hanke aluksi vain osittain, ottaen huomioon nykyisten liittymien maantieteellinen sijainti.

Hallitus