Vattenandelslaget Sibbe-Coop extraordinära andelsmöte

Möteskallelse

Vattenandelslaget Sibbe-Coop extraordinära andelsmöte sammankallas härmed till möte den 26.9.2019 klo 18.00 i Konstcentret Konst & Form, Vainuddsvägen 72-28, 01150 Söderkulla.

Det enda ärendet på agendan är beslut om inledandet av byggarbetet för vatten- och avloppsnätet.

Styrelsens tidigare erbjudande om vatten- och avloppsanslutning till priset 19 000€ accepterades av 77 medlemmar av andelslaget. Detta antal anslutningar möjliggör inte byggandet av nätet i sin planerade helhet till detta pris.

Vid förra mötet fick styrelsen två uppgifter:

* att marknadsföra projektet speciellt till de medlemmar som ännu inte varit villiga att ansluta sig. Detta har inte gett märkbart resultat. Endast några medlemmar har varit intresserade av en reservering.

* att undersöka möjligheten att förverkliga endast en del av projektet i första skedet. Denna undersökning har gett vid handen att det är möjligt att, till ursprungligt pris 19 000€ och på ursprungliga villkor, förverkliga byggandet på följande områden: Söderkullalandet, Takvedaholmen, en del av Norrkullalandets norra del, Prästholmen, Björkholmen, de mindre holmarna mellan Björkholmen och Röysö, Röysö och Sandholmen.

I detta skede skulle byggande inte ske på följande områden: Opanholmen, Simsalö, Norrkullalandets nordvästra och södra delar, Kråkö och Kråkören. Gällande de två sistnämnda holmarna undersöks ännu, före andelsmötet, om det finns en teknisk lösning som möjliggör byggandet.

I detta alternativ skulle anslutningarnas antal vara 59 (utan Kråkö).

På den karta som, fr.o.m. slutet på denna vecka, finns på vår nätsida, är området där byggandet föreslås inledas, omringat.

Styrelsen föreslår att byggandet på ovannämnda område inleds så fort som möjligt.

Styrelsen är övertygad om att anslutnignarnas antal ökar näre byggandet inletts.

Planerandet av 2. skedet föreslås inledas i enlighet med beslut som fattas på årsmötet 2020.

Välkommen

Styrelsen