Vårt projekt går vidare

Inom den närmaste framrtiden tar vi igen några steg mot förverkligandet av vårt projekt

• Patent- och registerstyrelsen har godkänt andelslagets nya stadgar, som finns till påseende på våra nätsidor
• Under första veckan i maj skickas offertförfrågan gällande byggandet av rörledningen ut till flere entreprenörer. Om medlemmarna kan ge styrelsen tips om potentiella byggare, mottags dessa med tacksamhet,
• diskussioner med Sibbo kommun om eventuell borgen för andelslagets lån har förts. Vårt projekt presenteras för kommunene beslutsfattare den 21.5, varefter borgensfrågan behandlas i kommunstyrelsen. Målsättningen är att kommunfullmäktige beviljar kommunens borgen för andelsagets lån på sitt möte i juni.
• Förhandlingar med kommunen fortsätter gällande dels användning av kommunens mark för byggande av pumpstationer och rörledningen och dels rörledningens inverkan på miljön och eventuellt miljötillstånd,
• Andelsagets årsmöte hålls den 15.6 i Gumbo-huset. Förutom sedvanliga årsmötesärenden är tanken att då besluta om inledande av byggarbetena. Möteskallelsen skickas separat i enlighet med stadgarna,
• Om beslut om inledande av byggarbetena fattas planenligt, kommer en besiktning, tillsammans med ägarna, att företas på alla de fastigheter genom vilka rörledningen kommer att byggas. Målsättningen är att då komma överens om rörledningens exakta sträckning. Saken behandlas även på årsmötet.

Trevlig fortsättning på våren

Styrelsen