Sopimus allekirjoitettu

SOPIMUS VERKOSTON RAKENTAMISTÖISTÄ ALLEKIRJOITETTU

4.11.2019 oli historiallinen päivä vesisosuuskuntamme historiassa. Silloin allekirjoitettiin urakkasopimus 1. vaiheen rakennustöistä.

Työt alkavat tämän kuun lopulla ja 1. vaihe on käyttövalmis noin vuotta myöhemmin.
Ensin tehdään kaivuutyöt maalla ja sen jälkeen asennetaan pumput ja rakennetaan vedenalaiset putkiosuudet.

Työt aloitetaan Söderkullalandetista kunnan virkistysalueelta saaren länsiosassa. Seuraavaksi on vuorossa Norkkullalandetin ensimmäiseen vaiheseen kuuluva osuus, Prästholmen, Björkholmen ja Röysö/Sandholmen.

Näillä näkymin Krokholmen rakennetaan vedenalaisten putkiosuuksien yhteydessä. Takvedaholmenin osalta aikataulusta päätetään myöhemmin.

Kartan ensimmäisen vaiheen alueesta näet nettisivultamme: http://sibbe-coop.fi/aluekartta/

Maisemointityöt valmistuvat viimeistään kesällä 2021.

13.11.2019 alkaen klo 09.00 kävellään putken reitti Söderkullalandetissa (alkaen kunnan alueelta) urakoitsijan kanssa läpi. Putkiston reitti, myös tonttihaarat, merkitään tässä yhteydessä maastoon. Alustavasti suunnitellaan myös kiinteistöpumppujen paikat.

Kiinteistön omistajat voivat halutessaan olla paikalla ja esittää näkemyksiä putken linjauksesta ja/tai pumppujen sijainnista. Näkemyksiä voi myös esittää sähköpostitse osuuskunnan osoitteeseen info@sibbe-coop.fi

Tonttihaaroista ja pumppujen suunnitelluista paikoista otetaan valokuvat, jotka julkaistaan osuuskunnan nettisivuilla.

Niitä osakkaita, jotka itse myöhemmin haluavat tarkistaa tonttihaaran reitin maastossa, pyydetään ottamaan yhteyttä Robert Lindströmiin (050 562 5300).

Liittymiskustannuksia ei, hankkeen viivästymisestä johtuen, laskuteta vuonna 2019.
Aikaisemmin suunniteltu 1. osuus liittymän hinnasta, 5 000€, laskutetaan kaikilta liittymän hankkineilta 1.2.2020.

Allekirjoitetut liittymissopimukset palautetaan lähiaikoina. Niihin liitetään myöhemmin kartta, josta käy ilmi runkoputken ja tonttihaaran sijainti omalla kiinteistöllä.

HUOM! Nyt on viimeinen mahdollisuus liittää kiinteistö ensimmäisen rakennusvaiheen alueella mukaan verkostoon ilman lisäkustannuksia. Jos ette vielä ole tehneet liittymäsopimusta, NYT ON SEN AIKA!

Hallitus
Sibbe-Coop Vesiosuuskunta