KUTSU VESIOSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN

Vesiosuuskunta Sibbe-Coop ylimääräinen osuuskuntakokous kutsutaan koolle 26.9.2019 klo 18.00 Taidekeskus Konst & Formissa osoitteessa Vainuddintie 72-28, 01150 Söderkulla.

Ainoa varsinainen asia kokouksen esityslistalla on päätös vesi- ja viemärilinjaston rakennustöiden aloittamisesta.

Hallituksen aikaisempaan tarjoukseen vesi- ja viemäriliittymästä hintaan 19 000€ tarttui 77 osuuskunnan jäsentä. Tämä liittymien määrä ei mahdollista linjaston rakentamista tarjottuun hintaan koko laajuudeltaan.

Viime kokouksessa hallitus sai kaksi tehtävää:

* hanketta tuli markkinoida varsinkin niille jäsenille, jotka eivät tässä vaiheessa ole liittymää halunneet. Tämä ei ole tuottanut mainittavaa tulosta. Muutama jäsen on ollut kiinnostunut varauksesta.

* hallituksen tuli tutkia mahdollisuuksia toteuttaa 1. vaiheessa vain osa nyt suunnitellusta linjastosta.

Tämä tutkimus tuotti tuloksen, jonka mukaan linjasto voidaan, alkuperäiseen hintaan 19 000€/liittymä ja alkuperäisin ehdoin, toteuttaa seuraavilla alueilla: Söderkullalandet, Takvedaholmen, osa Norkkullalandetin pohjoispäästä, Prästholmen, Björkholmen, Björkholmenin ja Röysön väliset pienemmät saaret, Röysö ja Sandholmen.

Linjastoa ei toteutettaisi tässä vaiheessa seuraavilla alueilla: Opanholmen, Simsalö, Norrkullalandetin koillis- ja eteläpää, Kråkö ja Kråkören. Viimeisten kahden saaren osalta tutkitaan vielä, ennen kokousta, onko olemassa sellaista teknistä ratkaisua, joka mahdollistaisi linjaston ulottamisen niihin.

Liittyjiä olisi tällöin 59 kpl (ilman Kråkötä).

Saamme loppuviikosta nettisivule kartan, jossa toteutettavaksi esitetty alue on ympyröity.

Hallitus esittää hankkeen käynnistämistä yllä mainitulla alueella mahdollisimman pian.

Hallitus on vakuuttunut siitä, että liittymien määrä kasvaa töiden käynnistyttyä.

Hankkeen 2. vaiheen suunnittelu esitetään aloitettavaksi ensi kesän vuosikokouksessa tehtävän päätöksen mukaisesti.

Tervetuloa

Hallitus