KOKOUSKUTSU / KALLELSE 24.8.2019

Vesiosuuskunta Sibbe-Coop KOKOUSKUTSU

Sipoo 27.7.2019

Hyvä vesiosuuskunnan jäsen

Osuuskunnan jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskuntakokoukseen 24.8.2019 klo 13.00 Gumbo-talossa, Gumbostrandissa.

Kokouksen ainoa varsinainen asia on päätöksen tekeminen vesi- ja viemärilinjaston rakennustöiden aloittamisesta.

Yhteinen hankkeemme on tullut siihen vaiheeseen, että päätös rakennustöiden aloittamisesta voidaan, tietyin edellytyksin, tehdä.

Rakennustöitä koskevan tarjouksen perusteella osuuskunnan hallitus esittää, että osuuskunnan jäsenille myydään vesi- ja viemäriliittymä hintaan 19 000€.
Tarjous on ehdollinen ja toteutuu jos liittymissopimuksia solmitaan vähintään 110 kpl.

Rakennustyöt pyritään aloittamaan, maaosuuksilla, jo loppuvuoden 2019 aikana.

1. vaiheen runkolinjan linjaus on nähtävissä osuuskunnan nettisivuilla (www.sibbe-coop.fi) ja sen arvioitu valmistumisaika on kesä 2021.

Liittymä oikeuttaa asuinrakennuksen ja saunan liittämisen vesi- ja viemäriverkostoon. Mikäli asuinrakennuksen tai -rakennusten asuinpinta-ala ylittää 250m2, liittymissopimuksen hintaa tarkastellaan erikseen.

Hallitus neuvottelee yhteisöjen ja yritysten kanssa ja määrittää niille kohtuullisen liittymissopimuksen hinnan.

Aikaisemman päätöksen mukaisesti tarjous koskee vain runkolinjan rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kiinteistöpumppu sisältyy hintaan.

Jokainen jäsen vastaa itse tonttihaaran rakentamisesta ja rakennusten sisällä tehtävistä töistä aiheutuvista kustannuksista.

Lisäksi linjaston käyttäjiltä tullaan, käyttöön oton jälkeen, perimään osuuskunnan päättämä, kulutukseen perustuva, vesimaksu sekä, linjaston ylläpitämisestä aiheutuvien kustannusten peittämiseksi, perusmaksu.

Sipoon vesilaitos ei vielä ole päättänyt minkä hinnan se veloittaa osuuskunnalta vedestä. Asia päätetään, kun laitoksen hallitus 21.8.2019 käsittelee sopimuksen solmimista osuuskunnan kanssa. Todennäköisesti hinta tulee olemaan noin 2€/m3.

Hallitus esittää, että vesimaksusta ja perusmaksusta päätetään vuoden 2020 vuosikokouksessa.

Vesi- ja jätevesimaksu tulee tyypillisesti olemaan noin 100-200€/vuosi (4€/m + alv) ja perusmaksu 200-400€/vuosi. Yhteensä siis 25 – 50€/kuukausi.

Liittymissopimus solmitaan lähettämällä tästä ladattava sopimus allekirjoitettuna 20.8.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: henrik.nysten@welho.com tai postitse osoitteeseen: Henrik Nysten, Saariniemenkatu 4 a 27, 00530, Helsinki.

Sopimukseen saatava kaikkien kiinteistön omistajien suostumus.

Erikseen ja myöhemmin tehdään sopimus siitä missä kohtaa kunkin tonttihaara liitetään runkolinjaan.

Maksuaikataulua käsitellään seuraavassa osuuskuntakokouksessa.

Hallitus esittää, että kaikki liittymissopimuksen solmineet jäsenet velvoitetaan maksamaan 8 000€ 1.10.2019 mennessä ja loput 11 000€ kahdessa erässä keväällä ja kesällä-syksyllä 2020.

Jälkimmäisten erien maksuaikataulu voidaan määrittää rakennustöiden alueellisen etenemisen perusteella. Ne jäsenet, jotka saavat toimivan vesi- ja viemäripalvelun aikaisemmin, maksavat koko liittymismaksun aikaisemmin.

Hallituksen esitys ja sen perusteena olevat laskelmat eivät, asiaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi, sisällä Sipoon kunnan lainatakausta ja osuuskunnan sen perusteella ottamaa lainaa.

Kunnan päätös asiassa on odotettavissa aikaisintaan lokakuussa eikä vieläkään ole varmuutta siitä, pitääkö kunta valokaapelin asentamista takauksen ehtona.

Tämän vuoksi ensisijainen vaihtoehto on toteuttaa hanke ilman takausta ja lainaa. Jos takaus saadaan (ilman ehtoa valokaapelista) ja laina otetaan, vaikuttaa se jälkimmäisten osuusmaksuerien maksuaikatauluun.

Nähdään Gumbontalolla 24.8.2019 klo 13.00

Hallitus

——– LADATTAVAT AINEISTOT ——–

Liittymissopimuksen saat ladattua tästä.

Sibbe vesihuolto-osuuskunnan liittymisehdot saat tästä.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot saat ladattua tästä.

Verkostokartta