JÄSENTIEDOTE!

Hei Sibbe-Coop vesiosuuskuntamme jäsen

Ylimääräisessä osuukuntakokouksessa 26.9.2019 tehtiin yksimielinen päätös toteuttaa verkostomme kahdessa vaiheessa ja hallitus sai luvan käynnistää rakennustyöt.

ENSIMMÄINEN VAIHE:

Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat seuraavat alueet:
– Söderkullalandet
– Takvedaholmen
– Norkullalandetin pohjoisosa
– Prästholmen
– Björkholmen sekä Björkholmenin ja Röysön väliset pienemmät saaret
– Röysö ja Sandholmen

Aluekartan näet nettisivullamme http://sibbe-coop.fi/aluekartta/
Ensimmäisen vaiheen alueella on liittymäsopimuksen tehneitä kiinteistöjä yhteensä 58 kpl. Liittymänhinta on 19000 euroa.

KRÅKÖN TILANNE

Ensimmäiseen vaiheeseen on mahdollista myös saada mukaan Kråkön saari. Edellytyksenä Kråkön verkostoon liittämiseen on, että saarelta tulee mukaan seitsemän liittyjää, tällöin vesi- ja viemärilinjasto on taloudellisesti mahdollista toimittaa samaan 19 000 euroa/liittymä hintaan.

MAKSUAIKATAULUT

Liittymän hinta on 19 000€, liittymä maksetaan kolmessa erässä.
Ensimmäinen erä joulukuun alussa, kaksi jälkimmäistä erää alueittain

Alue 1: Söderkullalandet ja Norrkullalandet pohjoisosa,
Alue 2: Björkholmen ja pienet saaret,
Alue 3: Röysö ja Sandholmen
Alue 4: Mikäli Kråkön osuus toteutuu, muodostaa se alueen 4.

Maksupäivämäärät
Ensimmäinen erä 5000€ maksettava 1.12.2019 mennessä
Toinen erä 7000€ töiden saavuttaessa alueen, aikaisintaan 1.2.2020
Kolmas erä 7000€ töiden päätyttyä alueella

Osuuskunta lähettää liittyjille laskut maksueristä noin kuukautta ennen eräpäivää.

JÄSENIEN VELVOLLISUUDET

LIITTYMÄSOPIMUKSEN TEHNEET

Ensimmäisen vaiheen rakennusalueella olevat 58 liittyjää ovat allekirjoittaneet sitovan liittymissopimuksen verkostoon liittymisestä. Jos jostain syystä haluatte peruuttaa liittymisenne vesi- ja viemäriverkostoomme ottakaa yhteys osuuskunnan sihteeriin Timo Nummiseen 11.10.2019 mennessä, 050 582 1577, timppanumminen@gmail.com

JÄSENIEN EROTTAMINEN OSUUSKUNNASTA

Ensimmäisen vaiheen alueella olevat osuuskunnan jäsenet, jotka eivät ole tehneet liittymäsopimusta osuuskunnan kanssa 31.10. mennessä tullaan erottamaan osuuskunnasta sääntöjemme 10 § ensimmäisen kohdan mukaisesti. Tehkää liittymäsopimus nyt heti, niin jäsenyytenne säilyy ja saatta vesi- ja viemäriliitttymän kiinteistöllenne. Liittymäsopimuksen saatte ladattua TÄSTÄ.
Sopimuksen vottte palauttaa skannattuna osoitteeseen henrik.nysten@welho.com.

TOINEN VAIHE

Ensimmäisen vaiheen käynnistyttä pystymme aloittamaan valmistelut ja mahdollisten tarvittavien lupien hankkimisen. Kun toiseen vaiheeseen siirtyneillä aluella on riittävä määrä halukkaita verkostoon liittyjiä voidaan toisen vaiheen rakennustöiden suunnittelu/valmistelu käynnistää.

Nyt on toisen vaiheen toteutumisen kannalta kaksi erittäin tärkeää asiaa. Ensimmäinen, että jo mukana olevat ja liittymäsopimuksen tehneet uskovat asiaan ja pysyvät mukana. Toinen vielä tärkeämpi asia on saada lisää jäseniä ja liittyjiä, muutama verkostoon liittyjä lisää ja toisen vaiheen toteutus on taloudellisesti järkevä toteuttaa.

Vihdoinkin se on totta, kesällä 2020 verkostomme on todellisuutta!

Mukavaa talven odotusta

Sibbe-Coop
hallitus