INFOBREV

Bästa medlem i vårt vattenandelslag

På det extraordinära andelslagsmötet den 29.9.2019 beslöts enhälligt att förverkliga vårt vatten- och avloppsnätverk i två skeden och styrelsen fick tillåtelse att starta byggarbetena.

FÖRSTA SKEDET

Till första skedet hör följande områden:

– Söderkullalandet
– Takvedaholmen
– Norrra delen av Norrkullalandet
– Prästholmen
– Björkholmen samt de mindre holmarna mellan Björkholmen och Röysö
– Röysö och Sandholmen

En karta över området hittar Du på våra nätsidor: http://sibbe-coop.fi/aluekartta/
På det området som det första skedet omfattar finns sammanlagt 58 fastigheter som gjort anslutningsavtal. Anslutningsavgiften är 19 000.

SITUATIONEN FÖR KRÅKÖ

Det är möjligt att i första skedet inkludera även Kråkö. En förutsättning för detta är, att sju anslutningar finns på holmen och då är det ekonomiskt möjligt att förverkliga byggandet till ett pris på 19 000€.

BETALNINGSTIDTABELL

Anslutningsavgiften är 19 000€, som betalas i tre rater.
Den första raten förfaller 1.12.2019 och de resterande områdesvis.

Område 1: Söderkullalandet, Takvedaholmen och Norra delen av Norrkullalandet
Område 2: Björkholmen och damt de mindre holmarna mot Röysö
Område 3: Röysö och Sandholmen
I det fall att Kråkö-avsnittet förverkligas, utgör detta Område 4.

Förfallodagar
Första raten 5 000€ 1.12.2019
Andra raten 7 000€ då byggarbetena på området börjar, tidigast 1.2.2020.
Tredje raten 7 000€ då byggarbetena på området avslutats.
Fakturorna postas c. en månad före förfallodagen.

MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER

De medlemmar som gjort anslutningsavtal

De medlemmar, vars fastigheter är belägna på området för byggnadsskede 1, har gjort ett bindande anslutningsavtal. Om en medlem, av någon orsak, vill inhibera sin anslutning, ber vi Er kontakta styrelsens sekreterare Timo Numminen senast 11.10.2019 (050 582 1577, timppanumminen@gmail.com)

UTESLUTANDE AV MEDLEMMAR

De medlemmar vars fastigheter är belägna på området för byggnadsskede1, som inte har tecknat anslutningsavtal senast den 31.10.2019 kommer, i enlighet med § 10 i andelslagets stadgar, att uteslutas ur andelslaget. Teckna anslutningsavtal nu genast så bibehåller ni ert medlemskap och ni för vatten och avlopp till er fastighet. Anslutningsavtalet får ni  HÄR.
Ni kan returnera det undertecknade avtalet till adressen henrik.nysten@welho.com.

ANDRA SKEDET

När första skedet har påbörjats kan vi påbörja förberedelserna för och anhållandet om de tillstånd som eventuellt behövs. När det finns en tillräcklig mängd anslutningar på ett område, kan förberedelserna för byggandet påbörjas.

Vi vill påminna om två viktiga saker med tanke på andra skedet. Den första är att de som nu tecknat ett avtal, men inte i detta skede omfattas av byggnadsarbetet,  fortsätter att tro på projektet och bibehåller sitt intresse. Den andra är att vi bör sträva till att öka medlems- och anslutningsantalet och därmed möjliggöra en utvidgning av nätverket i framtiden.

Äntligen är det sant, på sommaren 2020 är vårt nätverk (åtminstone till en del) verklighet.

Med önskan om en trevlig väntan på vintern

Sibbe-Coop
Styrelsen