Usein kysyttäjä kysymyksiä Sibbe-Coop vesihuolto-osuuskunnasta.

Mitä eroa on jäsenmaksulla ja liittymismaksulla?

Jäsenmaksu on henkilökohtainen, suuruudeltaan 500 euroa ja se oikeuttaa liittämään omistamansa kiinteistön Sibben vesi- ja viemäriverkkoon.

Liittymismaksu veloitetaan osuuskuntakokouksen päätöksen mukaisesti kiinteistön liittyessä verkostoon. Liittymismaksun suuruus määrittyy 31.10.2018 jäseninä olevien kiinteistöjen määrän ja niiden mukaan suunnitellun putkilinjauksen rakentamiskustannuksien pohjalta.

Miksi liittymismaksu on 31.10.2018 jälkeen korkeampi?

Putkilinjauksen suunnittelun jälkeen mukaan haluavat kiinteistöt tulevat maksamaan osuuskuntakokouksessa määriteltävän, korkeamman maksun johtuen jälki-ilmoittautumisen aiheuttamasta työnmäärästä ja mahdollisista tarvittavista muutoksista putkilijaukseen.

Voiko yhdellä jäsenyydellä olla useampia kiinteistöjä osuuskunnassa?

Voi ja ei voi. Perusperiaatteena on että jäsenyyteen kuuluu mökkikokonaisuus – talo, sauna ja kenties jokin talousrakennus yms.. Saarissamme on yleistä esim. että mökki ja sauna ovat eri kiinteistöillä. Tällöin on luonnollista että kaksi kiinteistöä ja yksi jäsenyys.

Jos on useita asuttavia rakennuksia, esim. suvun yhteiset mökit ja saunat yhdellä tai useammalla kiinteistöllä, tulee tällöin jokaisen osalta omat maksunsa. Myöskin jos kiinteistölle tulevaisuudessa rakennetaan lisää asuinrakennuksia näistä tulee sopia silloin vesiosuuskunnan kanssa erillinen liittymismaksu (pienempi).

Kuinka lähelle kiinteistöä liittymä tulee?

Putkilinjaus pyritään maaston ja tarkoituksenmukaisen linjauksen salliessa tuomaan niin lähelle kuin mahdollista. Pyrkimyksenä on tuoda linja vähintään 100 metrin päähän kiinteistön rajasta. Jotta putken rakentaminen on taloudellisesti järkevää pitäisi kilometrin matkalla olla keskimäärin viisi jäsenkiinteistöä.

Jos kiinteistö on yksin kilometrin päässä runkolinjauksesta, aiheuttaa se kiinteistölle lisäkustannuksia putken vedon suhteen. Myös jos kiinteistö on saaressa, johon ei ole vielä haettu vesialituslupaa vesijohdolle, syntyy ylimääräisiä kustannuksia kiinteistön omistajan katettavaksi.

Kiinteistöllämme ei ole vielä rakennuksia?

Kiinteistön omistajan kannattaa liittyä jäseneksi Sibbeen. Näin varmistetaan että kiinteistölle on mahdollista saada vesijohto kun kiinteistölle rakennetaan mökki.

Milloin tuhansien eurojen liittymismaksu on maksettava?

Jokainen jäsenemme sitoutuu maksamaan osuutensa vesijohdon rakentamiskustannuksista liittymismaksullaan. Siitä milloin ja maksetaanko se osissa esim. työn edetessä, päättää osuuskunnan kokous osuuskunnan hallituksen esityksen pohjalta.

Luontevaahan olisi että vesijohtoon viimeisenä liittyvä kiinteistö maksaisi osuutensa viimeisen erän kaivinkoneen saavuttaessa kiinteistön sijaintisaaren. Mutta tämä asia on Sibbe vesihuolto-osuuskunnan ylimääräisen kokouksen listalla.

Kuinka voin liittyä jäseneksi Sibbeen?