RAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMINEN

Rakentamisen aloittaminen on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2019 kesällä. Syksyllä 2018 valitsemme urakoitsijan ja valvojan työmaallemme. Ennen töiden käynnistymistä toteutamme maastokartoituksen ja suunnittelija suunnittelee lopulliset linjaukset putkistoille.

Pyrkimyksenämme on hyödyntää saarissa jo olemassa olevia sähkölinjoja ja teitä runkolinjojen vetoon sekä löytää reitit niin, ettei louhintatöitä tarvitse tehdä putkiston takia ollenkaan. Näin urakoitsija pystyy työskentelemään pienemmällä kalustolla aiheuttaen vähemmän hetkellistä haittaa saariston luonnolle.