KOM OCH BEKANTA DIG MED PROJEKTET DEN 16.10.2018 KL 18.00 I GUMBO HUSET

Bästa fastighetsägare i skärgården

Vi vill ha Dig med i andelslaget, som bygger ett vatten- och avloppsnät i Sibbo skärgård.

Vi började vår verksamhet redan år 2011 och resan hit har varit besvärlig.Nu kan vi gå vidare med vårt projekt.De rättsprocesser som vi varit utsatta för har vunnits och vi har nu fått nödvändiga tillstånd för bl.a. vattenundergångar.

NU ÄR DET TID ATT KOMMA MED OCH FÅ VATTENLEDNING TILL FASTIGHETEN

På våra nätsidor ser Du en karta över området och den preliminära dragningen för stamledningen. För närvarande har vårt andelslag drygt 80 medlemmar och nu är det tid för Dig att ansluta Dig. Medlemsavgiften är 500€ och genom att betala den är Du med i vårt vattenserviceandelslag.

På basen av antalet medlemmar i slutet av oktober och fastigheternas fastställs anslutningsavgiften.

För tillfället uppskattas priset för anslutningen till mellan 15 000 och 17 000€. Styrelsen kommer att föreslå för andelslagets allmänna möte att avgiften, för dem som ansluter sig senare, höjs med c. 50%.

Som medlem möjliggör du förverkligandet av vatten- och avsloppsnätet och sparar tusentals euro.

KOM OCH BEKANTA DIG MED PROJEKTET DEN 16.10.2018 KL 18.00 I GUMBO HUSET.

Vi ordnar ett tillfälle den 16.10.2018 kl 18.00 där Du få höra om projektets detaljer, finansiering och tidtabeller.På plats är även de som står för planeringen, en representant för Sibbo kommun och representanter för en bank.

Vid tillfället kan man även ansluta sig till andelslaget om Du inte vill göra det genast med hjälp av den blankett. Ju flere medlemmar vi har destu fördelaktigare blir anslutningspriset.

Efter att medlemsantalet i slutet av novenber klarnat håller vi andelslagets allmänna möte. På mötet besluts om inledandet av byggnadsarbetena och anslutningsavgiftens storlek samt om en förhöjning av avgiften för dem som ansluter sig efter 1.11.2018. Målsättningen är att inleda byggnadsarbetena år 2019.

Den slutliga dragningen av rörledningen fastställs på basen av dels terrängen och dels de anslutna fastigheternas läge. Om Du ansluter Dig nu har vi möjlighet att fortare planera den slutliga dragningen av ledningen. Genom att ansluta Dig möjliggör Du att Din fastighet ansluts till vatten- och avloppsledningen.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM OCH TILL GUMBOHUSET DENB 16.10 KL 18.00

Vattenserviceandelslaget Sibbe-Coop

Styrelsen