Gumbotalon infotilaisuus

Tiistaina 16.10. pidettiin Gumbotalolla Sibbe-Coopin infotilaisuus saariston asukkaille. Tilaisuus oli ”täynnä” vesi- ja viemäriverkoston rakentamisesta kiinnostuneita jäseniä ja tulevia jäseniä. Paikalle oli saapunut noin 140 henkilöä kuulemaan missä mennään ja miten Sibbe-Coop vesiosuuskunnan toteutus etenee.

Aluksi osuuskunnan puheenjohtaja Henrik Nystén piti katsauksen kuinka vesijohdon ja viemäröinnin veto kiinteistöjen alueille juridisesti menee.

Kiinteistöjen omistajien oikeudet ja velvollisuudet kerrottiin ja Henrik vastaili yleisökysymyksiin esim. kuinka lähelle kiinteistön rajaa liitoskohdat pyritään tuomaan.

Yleisöltä tuli hyviä kysymyksiä, toivottavasti yleisö myös sai kysymyksiinsä hyvä vastauksia. Osuuskunnan hallitus sai erittäin hyviä ”pulmia” ratkaistavakseen esim. kiinteistöjen liittymismaksujen suhteen erityistapauksissa.

 


Henrikin jälkeen osuuskunnan talousvastaava Daniel Nyman kertoi liittymien rahoituksesta. Liittymismaksu riippuu pitkälti liittymien määrästä, tämän hetkinen arviomme liittymän hinnasta on 15 000 – 20 000 euron välillä.

Tarkempaa hintaa ei vielä tässä vaiheessa pystytä antamaan. Lokakuun lopussa olevien jäsenkiinteistöjen selvittyä, hallitus ja suunnittelijat pääsevä tekemään runkoputken linjauksen ottaen huomioon kiinteistöjen sijainnit, maaston rakenteen ja mahdolliset kiinteistökohtaiset rajoitukset ja toiveet putken linjaukselle.

Linjauksen selvittyä pystymme lyömään lukkoon liittymän hinnan lokakuun loppuun mennessä liittyneille jäsenille. Tämän jälkeen jäseneksi tulleille kiinteistöille tulee liittyminen vesi- ja viemäriputkeemme olemaan merkittävästi korkeampi. Mitä enemmän Sibbessä on jäseniä 31.10. sen edullisemmaksi liittyminen tulee kiinteistöä kohti.

Jälleen yleisöltä tuli hyviä kysymyksiä rahoituksesta, esim. Sipoon kunnan takuusta ja mahdollisesta mukaan tulosta osuuskuntaan, Keravan Energian ilmasähköjohtojen siirrosta samaan kaivaukseen putkiemme kanssa ja mahdollisesta leasing-rahoituksesta – hallitus tutkii ja edistää myös näitä asioita.

Osuukunnan ylimääräisessä kokouksessa päätetään verkostoon liittymiskustannuksesta ja kaikista muista rakentamiseen liittyvistä asioista. PYRKIMYKSENÄ on pitää kokous marraskuun lopussa jos/kun palapelin kaikki osat on saatu kasaan.

Infotilaisuudessamme kokemusta veden saamisesta saaristoon edusti SKT Suomi Oy:n suunnittelija, kehitysjohtaja Kati Lundén.

Hän kertoi suunnittelun ja rakentamisen käytännöstä ja vastasi yleisö kysymyksiin. Katilla oli myös mukanaan kartta runkoputken alustavasta linjauksesta, se herättikin suurta kiinnostusta yleisön joukossa.

Tilaisuuden jälkeen otimme vastaan jäsenhakemuksia mukavan määrän. LISÄÄ OTAMME TÄSTÄ.

Nyt on tärkeää että jos/kun mietitte liittymistä vesiosuuskunnan jäseneksi – lopettakaa miettiminen ja liittykää.

Jäseneksi liittyminen mahdollistaa kiinteistönne liittymisen vesijohtoon, se ei pakota siihen. Ilman jäsenyyttä ei Päijänteen vesi virtaa mökkisaunan suihkusta. Lokakuun loppuun mennessä hakemuksensa jättäneet ja jäseneksi hyväksyt saavat liittymänsä samoin ehdoin (poislukien mahdolliset erikoistapaukset, esim. yksi jäsenkiinteistö omassa saaressaan tai kilometrin päässä runkoputkesta). Tämän jälkeen liittyneiden jäsenmaksu säilyy samana mutta kiinteistöliittymä on merkittävästi kalliimpi.

KLIKKAA TÄSTÄ JÄSENHAKEMUSLOMAKKEESEEN

Liity Sibbe-Coopin salaiseen Facebook-ryhmään. Etsi Facesta ”Sibbe-Coop” ja pyydä mukaan pääsyä.

Kiitos kaikille Gumbotalolla olleille.

Sibbe-Coop