SIBBE VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

Raikasta vettä saaristoon - Friskt vatten i skärgården

LIITTYKÄÄ NYT HETI JÄSENEKSI

Mitä useampi kiinteistö on Sibben jäsen, sen edullisemmaksi puhtaan veden ja viemäröinnin saaminen saaristoomme tulee. Nyt ei kannata jäädä odottamaan, vesijohto ja viemäröinti nostaa myös kiinteistön arvoa. Nykyään on saaristossakin itsestään selvää töpselistä tuleva sähkö - puhtaan veden ja viemäröinnin kanssa on pian sama tilanne.

ANSLUT DIG NU!

Ju flere av oss som ansluter oss till andelslaget och tecknar kontrakt med det, destu billigare blir vatten- och avloppsservicen för oss alla. Vatten och avlopp höjer även värdet på fastigheten. Elektricitet är nuförtiden en självklarhet även i skärgården. Snart gäller detta även vatten och avlopp.

TÄMÄN HETKINEN ALUEEMME

Söderkullalandet
Norrkullalandet
Takvedaholmen
Tassen
Tallholmen
Lilla Björkholmen
Kalvholmen
Brandholmen
Kråkö
Kråkören
Brästholmen
Opanholmen
Lilla Opanholmen
Simsalö
Röysö
Sandholmen

VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Sibbe-Coop vesihuolto-osuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous pidettiin Gumbontalolla 24.8.2019 klo 13.00 alkaen. Kokouksen tarkoituksena oli käynnistää vesi- ja viemäriverkoston rakennustyöt suunnitellussa laajudessaan, jos osuuskunta on saanut kustannuslaskennassa käytetyn 110 liittymäsopimuksen määrän kasaan. Kokouksen jälkeen liittymäsopimuksen allekirjoittaneita jäseniämme oli 77 kpl. Tästä johtuen hallitus ei voi vielä käynnistää rakennustöitä suunnitellusti. Kokous velvoitti yksimielisesti hallitusta edistämään hankkeen toteutumista ottamalla […]

MUISTUTUS!!!!!

Hyvä vesiosuuskunnan jäsen Ylimääräinen osuuskuntakokous Gumbo-talossa 24.8.2019 klo 13.00 Tämä kokous on TÄRKEÄ! Jotta pystymme asiamme kanssa etenemään rakentamisvaiheeseen, tarvitsemme 110 kiinteistöä mukaan. Allekirjoitetun liittymissopimuksen palautuspäivä oli eilen 20.8. OLEMME SAANEET VAIN 45 ALLEKIRJOITETTUA LIITTYMISSOPIMUSTA! Kokouksen ainoa varsinainen asia on päätöksen tekeminen vesi- ja viemärilinjaston rakennustöiden aloittamisesta. Jos emme saa tarvittavaa – 110 liittymän määrää […]

KOKOUSKUTSU / KALLELSE 24.8.2019

Vesiosuuskunta Sibbe-Coop KOKOUSKUTSU Sipoo 27.7.2019 Hyvä vesiosuuskunnan jäsen Osuuskunnan jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskuntakokoukseen 24.8.2019 klo 13.00 Gumbo-talossa, Gumbostrandissa. Kokouksen ainoa varsinainen asia on päätöksen tekeminen vesi- ja viemärilinjaston rakennustöiden aloittamisesta. Yhteinen hankkeemme on tullut siihen vaiheeseen, että päätös rakennustöiden aloittamisesta voidaan, tietyin edellytyksin, tehdä. Rakennustöitä koskevan tarjouksen perusteella osuuskunnan hallitus esittää, että osuuskunnan jäsenille myydään […]

KOKOUSKUTSU / KALLELSE

KUTSU VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUKSEEN Vesiosuuskunta Sibbe-Coop:n osakkaat kutsutaan osuuskunnan vuosikokoukseen 15.6.2019 klo 14.00 Gumbo talossa, Gumbostrandissa. Kokouksessa käsitellään, sääntöjen 12§:n mukaisten tavanomaisten vuosikokousasioiden lisäksi, Hallituksen tiedonanto hankkeen nykytilasta ja siihen liittyvät päätökset Takaussopimus Sipoon kunnan kanssa Sopimus Sipoon vesilaitoksen kanssa Urakkakilpailutuksen tilanne Mahdollinen päätös rakennustöiden aloittamisesta. (Päätös on ehdollinen; ehtoina riittävä määrä liittymissopimuksia sekä myönnetty takaus) […]