SIBBE VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

Raikasta vettä saaristoon - Friskt vatten i skärgården

LIITTYKÄÄ NYT HETI JÄSENEKSI

Mitä useampi kiinteistö on Sibben jäsen, sen edullisemmaksi puhtaan veden ja viemäröinnin saaminen saaristoomme tulee. Nyt ei kannata jäädä odottamaan, vesijohto ja viemäröinti nostaa myös kiinteistön arvoa. Nykyään on saaristossakin itsestään selvää töpselistä tuleva sähkö - puhtaan veden ja viemäröinnin kanssa on pian sama tilanne.

ANSLUT DIG NU!

Ju flere av oss som ansluter oss till andelslaget och tecknar kontrakt med det, destu billigare blir vatten- och avloppsservicen för oss alla. Vatten och avlopp höjer även värdet på fastigheten. Elektricitet är nuförtiden en självklarhet även i skärgården. Snart gäller detta även vatten och avlopp.

TÄMÄN HETKINEN ALUEEMME

Söderkullalandet
Norrkullalandet
Takvedaholmen
Tassen
Tallholmen
Lilla Björkholmen
Kalvholmen
Brandholmen
Kråkö
Kråkören
Brästholmen
Opanholmen
Lilla Opanholmen
Simsalö
Röysö
Sandholmen

INFO-MATERIAALIT LIITTYJILLE

Tästä saatte ladattua jäsenille suunnatun JASENINFO -aineistot zip-pakattuna. Kiinteistöliittymä_periaate Pumppaamo_tuuletus Pumppaamo_LPS2000E_tekniset_tiedot VOK_Kiinteistö_vastuunjako

28.4.2020

Hyvä vesiosuuskunnan jäsen Vesi- ja viemärilinjaston rakentaminen etenee pääosin suunnitelmien mukaan. Runkoputkisto Söderkullalandetiin valmistuu noin kahden viikon päästä. Hallitus on päättänyt poikkeamasta linjaston aikaisemmin päätetyssä reitissä. Luovumme länsi-itä suuntaisesti osuudesta Söderkullalandetin koillisosassa. Alueen liittyjät tavoitetaan vaihtoehtoisella reitillä Fladanin pohjoispuolitse ja sen koillispuolella olevien peltojen halki. Uusi linjaus näkyy oheisessa kartassa. Muutos on välttämätön kahdesta syystä. […]

28.4.2020

Bästa andelslagsmedlem Byggandet av vatten- och avloppslinjen fortskrider i stort sett enligt planerna. Baslinjen på Söderkullalandet blir färdig om ungefär två veckor. Styrelsen har beslutat om en avvikelse från den rutt som tidigare fastställts. Vi avstår från den väst-öst riktade andelen på i Söderkullalandets nordöstra del. Anslutningarna i området nås med en alternativ rutt norr […]

Helmikuun tiedote

Hei Sibbe-vesihuolto-osuuskunnan jäsen, tässä helmikuun jäsentiedote. Kiitos kaikille ensimmäisen maksuerän suorituksesta. Osuuskunta on suorittanut urakoitsijalle ensimmäisen suorituksen hyvin edenneistä töistä. Runkoputkemme on edennyt syvälle Söderkullalandetia ja rakennustyö on paremmassa vauhdissa kuin syksyllä oletimme – kiitos eurooppalaisen talven. Olemme käyneet keskusteluja verkoston laajentamisesta Norrkullalandetin mökkikylälle asti sen jälkeen kun putki on saavuttanut Sandholmenin ja kytketty koko […]