Vanliga frågor angående Sibbe-Coop vattenserviceandelslaget

Vad är skillnaden mellan medlemsavgift och anslutningsavgift? Medlemsavgiften är personlig, upppgår till 500€ och berättigar till att skaffa en anslutning i det av Sibbe Coop upprätthållna vatten- och avloppsnätet. Anslutningsavgiften debiteras, i enlighet med beslut fattat av andelslagsmötet, då fastigheten ansluts till nätet. Anslutningsavgiftens storlek beror på antalet fastigeheter och kostnaderna för att bygga det […]