Infotilaisuuden materiaalit

Tässä 16.10.2018 Gumbotalolla pidetyn tilaisuuden materiaalit pdf-muodossa. Osuuskunnan puheenjohtajan Henrikin materiaali SKT Suomi Oy:n Kati Lundénin materiaali Pari muuta tärkeätä linkkiä: JÄSENHAKEMUSLOMAKE Sibbe-Coop Facebook

Gumbotalon infotilaisuus

Tiistaina 16.10. pidettiin Gumbotalolla Sibbe-Coopin infotilaisuus saariston asukkaille. Tilaisuus oli ”täynnä” vesi- ja viemäriverkoston rakentamisesta kiinnostuneita jäseniä ja tulevia jäseniä. Paikalle oli saapunut noin 140 henkilöä kuulemaan missä mennään ja miten Sibbe-Coop vesiosuuskunnan toteutus etenee. Aluksi osuuskunnan puheenjohtaja Henrik Nystén piti katsauksen kuinka vesijohdon ja viemäröinnin veto kiinteistöjen alueille juridisesti menee. Kiinteistöjen omistajien oikeudet ja […]

TULE TUTUSTUMAAN PROJEKTIIN 16.10.2018 KLO 18.00 GUMBO-TALOLLE

Hyvä saarikiinteistön omistaja Haluamme Sinut mukaan osuuskuntaamme, joka toteuttaa vesi- ja viemäriverkoston Sipoon saaristoon. Aloitimme toimintamme jo vuonna 2011 ja matka tähän hetkeen on ollut karikkoinen. Nyt voimme edetä hankkeemme kanssa. Toimintaamme kohdistuneet oikeusprosessit ovat voitetut ja olemme saaneet tarvittavat luvat mm. vesistön alituksiin. NYT ON AIKA LIITTYÄ MUKAAN JA SAADA VESIJOHTO KIINTEISTÖLLE Nettisivullamme näet […]

KOM OCH BEKANTA DIG MED PROJEKTET DEN 16.10.2018 KL 18.00 I GUMBO HUSET

Bästa fastighetsägare i skärgården Vi vill ha Dig med i andelslaget, som bygger ett vatten- och avloppsnät i Sibbo skärgård. Vi började vår verksamhet redan år 2011 och resan hit har varit besvärlig.Nu kan vi gå vidare med vårt projekt.De rättsprocesser som vi varit utsatta för har vunnits och vi har nu fått nödvändiga tillstånd […]

RAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMINEN

Rakentamisen aloittaminen on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2019 kesällä. Syksyllä 2018 valitsemme urakoitsijan ja valvojan työmaallemme. Ennen töiden käynnistymistä toteutamme maastokartoituksen ja suunnittelija suunnittelee lopulliset linjaukset putkistoille. Pyrkimyksenämme on hyödyntää saarissa jo olemassa olevia sähkölinjoja ja teitä runkolinjojen vetoon sekä löytää reitit niin, ettei louhintatöitä tarvitse tehdä putkiston takia ollenkaan. Näin urakoitsija pystyy työskentelemään pienemmällä kalustolla […]

Sibbe-Coop Facebook

Vesiosuuskunnallamme on vain osuuskunnan jäsenille tarkoitettu suljettu ryhmä Facebookissa. Ryhmän kautta saat tiedot ja uutiset heti tuoreeltaan tiedoksi. Hae Facebookin haussa sanalla ”Sibbe-Coop” niin löydät ryhmämme. Ryhmään hyväksytään vesihuolto-osuuskuntamme jäsenkiinteistön edustajat.

TIEDOTE OSUUSKUNNAN JÄSENILLE 1/2018

Monen vuoden epävarmuuden jälkeen on osuuskunnan tilanne nyt selkiintynyt. Oikeudellisia esteitä rakennustöiden aloittamiselle ei enää ole. Osuuskunnan vuosikokouksessa 14.6.2018 käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat ja selvitettiin kokouksen osanottajille hankkeen tilanne sekä rakennusprojektin suunniteltu toteuttaminen. Hallitukselle ja eron saaneelle toimitusjohtaja Robert Lindströmille myönnettiin vastuuvapaus. Hallitukseen valittiin (suluissa hallituksen keskuudestaan valitut tehtävät) Timo Numminen (sihteeri), Daniel Nyman (talousvastaava), […]

INFORMATIONSBLAD TILL ANDELSLAGSMEDLEMMAR 1/2018

Eftr många år av osäkerhet har vattenandelslagets situation nu klarnat. Juridiska hinder för inledande av byggnadsarbetena finns inte längre. Vid andelslagets årsmöte den 14.6.2018 behandlades stadgeenliga ärenden och redogjordes för projektets nuvarande situation och planerade genomförande. Styrelsen och den avgångne VD:n beviljades ansvarsfrihet. Till styrelsemedlemmar valdes (inom parentes styrelsens interna val till uppgifter) Timo Numminen […]

Aluehallinto valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Tilanne 28.12.2015 Aluehallintoviranomainen on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden meille myönteisestä lupapäätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asiassa on menossa lausuntopyyntövaihe. Sipoon kunta on antanut meille myönteisen lausuntonsa. Aluehallintoviranomaisen lausuntoaika meni umpeen 23.12.2015. Tämän jälkeen pyydetään lausunto meiltä.