Vattenandelslaget Sibbe-Coop extraordinära andelsmöte

Möteskallelse Vattenandelslaget Sibbe-Coop extraordinära andelsmöte sammankallas härmed till möte den 26.9.2019 klo 18.00 i Konstcentret Konst & Form, Vainuddsvägen 72-28, 01150 Söderkulla. Det enda ärendet på agendan är beslut om inledandet av byggarbetet för vatten- och avloppsnätet. Styrelsens tidigare erbjudande om vatten- och avloppsanslutning till priset 19 000€ accepterades av 77 medlemmar av andelslaget. Detta […]

KUTSU VESIOSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN

Vesiosuuskunta Sibbe-Coop ylimääräinen osuuskuntakokous kutsutaan koolle 26.9.2019 klo 18.00 Taidekeskus Konst & Formissa osoitteessa Vainuddintie 72-28, 01150 Söderkulla. Ainoa varsinainen asia kokouksen esityslistalla on päätös vesi- ja viemärilinjaston rakennustöiden aloittamisesta. Hallituksen aikaisempaan tarjoukseen vesi- ja viemäriliittymästä hintaan 19 000€ tarttui 77 osuuskunnan jäsentä. Tämä liittymien määrä ei mahdollista linjaston rakentamista tarjottuun hintaan koko laajuudeltaan. Viime […]

VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Sibbe-Coop vesihuolto-osuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous pidettiin Gumbontalolla 24.8.2019 klo 13.00 alkaen. Kokouksen tarkoituksena oli käynnistää vesi- ja viemäriverkoston rakennustyöt suunnitellussa laajudessaan, jos osuuskunta on saanut kustannuslaskennassa käytetyn 110 liittymäsopimuksen määrän kasaan. Kokouksen jälkeen liittymäsopimuksen allekirjoittaneita jäseniämme oli 77 kpl. Tästä johtuen hallitus ei voi vielä käynnistää rakennustöitä suunnitellusti. Kokous velvoitti yksimielisesti hallitusta edistämään hankkeen toteutumista ottamalla […]

MUISTUTUS!!!!!

Hyvä vesiosuuskunnan jäsen Ylimääräinen osuuskuntakokous Gumbo-talossa 24.8.2019 klo 13.00 Tämä kokous on TÄRKEÄ! Jotta pystymme asiamme kanssa etenemään rakentamisvaiheeseen, tarvitsemme 110 kiinteistöä mukaan. Allekirjoitetun liittymissopimuksen palautuspäivä oli eilen 20.8. OLEMME SAANEET VAIN 45 ALLEKIRJOITETTUA LIITTYMISSOPIMUSTA! Kokouksen ainoa varsinainen asia on päätöksen tekeminen vesi- ja viemärilinjaston rakennustöiden aloittamisesta. Jos emme saa tarvittavaa – 110 liittymän määrää […]

KOKOUSKUTSU / KALLELSE 24.8.2019

Vesiosuuskunta Sibbe-Coop KOKOUSKUTSU Sipoo 27.7.2019 Hyvä vesiosuuskunnan jäsen Osuuskunnan jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskuntakokoukseen 24.8.2019 klo 13.00 Gumbo-talossa, Gumbostrandissa. Kokouksen ainoa varsinainen asia on päätöksen tekeminen vesi- ja viemärilinjaston rakennustöiden aloittamisesta. Yhteinen hankkeemme on tullut siihen vaiheeseen, että päätös rakennustöiden aloittamisesta voidaan, tietyin edellytyksin, tehdä. Rakennustöitä koskevan tarjouksen perusteella osuuskunnan hallitus esittää, että osuuskunnan jäsenille myydään […]

KOKOUSKUTSU / KALLELSE

KUTSU VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUKSEEN Vesiosuuskunta Sibbe-Coop:n osakkaat kutsutaan osuuskunnan vuosikokoukseen 15.6.2019 klo 14.00 Gumbo talossa, Gumbostrandissa. Kokouksessa käsitellään, sääntöjen 12§:n mukaisten tavanomaisten vuosikokousasioiden lisäksi, Hallituksen tiedonanto hankkeen nykytilasta ja siihen liittyvät päätökset Takaussopimus Sipoon kunnan kanssa Sopimus Sipoon vesilaitoksen kanssa Urakkakilpailutuksen tilanne Mahdollinen päätös rakennustöiden aloittamisesta. (Päätös on ehdollinen; ehtoina riittävä määrä liittymissopimuksia sekä myönnetty takaus) […]

Vårt projekt går vidare

Inom den närmaste framrtiden tar vi igen några steg mot förverkligandet av vårt projekt • Patent- och registerstyrelsen har godkänt andelslagets nya stadgar, som finns till påseende på våra nätsidor • Under första veckan i maj skickas offertförfrågan gällande byggandet av rörledningen ut till flere entreprenörer. Om medlemmarna kan ge styrelsen tips om potentiella byggare, […]

Hankeemme etenee

Lähiaikoina otetaan jälleen muutama askel kohti hankkeemme toteutumista. • Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt osuuskunnan uudet säännöt, jotka ovat nähtävillä osuuskunnan nettisivuilla, • Toukokuun 1. viikolla lähtee tarjouspyyntö putkilinjan varsinaisesta rakennustyöstä usealle urakoitsijalle. Jos jäsenillä on antaa hallitukselle hyviä vinkkejä potentiaalisista rakentajista, otetaan ne ilolla vastaan, • Alustavat keskustelut Sipoon kunnan kanssa mahdollisesta takauksesta osuuskunnan […]

NYT TARVITSEMME APUA / NU BEHÖVER VI HJÄLP

Hei Sibben jäsen. Eilen pidetyssä osuuskunnan kokouksessa hallitukselle annettiin lupa edetä vesi- ja viemäriverkostomme kanssa. NYT TARVITSEMME APUA! Löytyykö jäsenjoukostamme juristia, jolla olisi intoa osallistua työskentelyyn hallituksen rinnalla turvaamassa osuuskuntamme edut sopimusneuvotteluissa ja sopimuksissa. Tehtävä on luonnollisesti luottamustehtävä, josta osuuskunnalla ei ole mahdollisuutta maksaa. Palkkio tulee juoksevan veden muodossa projektimme onnistuessa. Yhteydenotot hallituksen puheenjohtajaan, Henrik […]

KOKOUSKUTSU

Vesiosuuskunta Sibbe-Coop:n osuuskuntakokous kutsutaan täten koolle 11.2.2019 klo 18.00 Gumbo talolle (Gumbontie 222, 01120 Sipoo). Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 17.30. Kokouksessa käsitellään osuuskunnan hallituksen esitykset – osuuskunnan sääntöjen muuttamiseksi sekä – vesi- ja viemärilinjaston 1. vaiheen rakennustöiden aloittamisesta. Rakennustöiden aloittamiseen voidaan ottaa kantaa vasta kun on voitu määrittää hinta, jolla osakas voi hankkia vesi- ja […]